ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A szolgáltató adatai:

Neve: Szilvási Kft.
Székhelye: 4465 Nyíregyháza, Búza Tér 15.
E-mail: vetomag@profivetomag.hu

Adószám: 14877511-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-07463
Felír azonosító: AA0151355


Általános Szerződési Feltételek célja

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság kérdéseiről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.


Vásárló – Szolgáltató – Szolgáltatás

Szolgáltató: a www.profivetomag.hu tulajdonosa, üzemeltetője.

Vásárló:
a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.profivetomag.hu)   valamilyen terméket vásárol, és az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Szolgáltatás: A www.profivetomag.hu webáruház termékkínálata,   zöldségvetőmagokSzerződési Feltételek elfogadása
 

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás. A szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja és utólag nem hozzáférhető.
A szerződés ráutaló magatartással jön létre, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
A Vásárló részéről leadott megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.


Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2015.02.01. napjától határozatlan ideig hatályos. Szerződés nyelve: magyar

 

Rendelési információk:

A webáruházban történő vásárlásnak három módja van, telefonon, e-mailben vagy a honlapon keresztül regisztrációval és regisztráció nélkül. A megrendelésről a szolgáltató 48 órán belül e-mailt küld a vásárlónak. A webáruház termékei csak házhozszállítással rendelhetők meg.


Fizetési feltételek és díjak
A fizetés történhet, előreutalással és a házhozszállítás alkalmával (utánvét). Előre utalás esetén telefonos vagy írásos egyeztetés szükséges. Csak abban az esetben fogadunk el előreutalást, ha a profivetomag.hu visszaigazolta, hogy a megrendelni kívánt termék rendelhető és a szállítási költség díját az alábbi táblázat alapján hozzáadtuk a megrendeléshez. A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján a termék árát tartalmazza, de a szállítási költséget nem. (lásd: szállítási költségek menüpont, lejjebb!)
A webáruház megrendeléseit A Magyar Posta szállítja ki.  A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között történik.
Az egyszerűbb, problémametnes szállítás érdekében a Vásárlónak ajánlott a telefonszámát megadni a rendelés során.
 

Szállítási költségek:
 

A vetőmagok súlya és értéke nagyon eltérő, ezért megrendeléskor a mindenkori postai csomagdíjakat számítjuk fel.
A szállítási költségeket, amely a feladástól számított egy napos kiszállítást garantál, az alábbi táblázat foglalja össze.
 

TÖMEG (kg)
 
Postai díj áfával, súly szerint
1 kg-ig 2 030 Ft
2 kg-ig 2 120 Ft
3 kg-ig 2 225 Ft
4 kg-ig 2 300 Ft
5 kg-ig 2 390 Ft
10 kg-ig 2 530 Ft
15 kg-ig 2 920 Ft
20 kg-ig 3 030 Ft
25 kg-ig 3 630 Ft
30 kg-ig 4 210 Ft
35 kg-ig 6 590 Ft
40 kg-ig 7 030 Ft
 
Értékhatár Postai utánvétdíj áfával
5 - 20.000 Ft 270 Ft
20.005 - 50.000 Ft 380 Ft
50.005 - 100.000 Ft 675 Ft
100.005 - 200.000 Ft 970 Ft
200.005 - 500.000 Ft 1 560 Ft
500.005 - 1.000.000 Ft 2 635 Ft
A súly szerinti díj és az utánvétdíj összeadandó. Átutalás esetén az utánvétdíj nem kerül felszámításra.Amennyiben kérdése van a szállítási díjjal kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére a (+36-30)/9835-265-ös telefonszámon. 

A szállítási költség a Vásárlót terheli.


Jogok és kötelezettségek

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal.
Az ellenérték tartalmazza az Áfát.
A termékképek illusztrációk!


A megrendelés módosítása a vásárló által

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben (vetomag@profivetomag.hu) van lehetőség.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Amennyiben a rendelés leadása után hibát vett észre (pl.: rossz mennyiséget vagy más terméket rendelt), esetleg mégsem szeretné megrendelni a termékeket, a rendelés teljesítésének megkezdéséig (amelyről a visszaigazolás értesít), lehetősége van módosítani, illetve törölni a rendelését az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (elektronikus levélben, telefon vagy e-mailben).

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Módosítás vagy törlés esetén a szolgáltatás vételárának különbözete (többlete) előre történő kiegyenlítés esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.


A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló kötelessége a rendeléshez szükséges adatok pontos megadása. A vásárlói adatok megadása során szolgáltatott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezen adatokból eredő esetleges téves teljesítés esetén.
A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. (banki előreutalás, utánvétel)
A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.
A csomagot kézbesítő viszi a megadott címre. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag esetén utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Amennyiben a csomagon külsérelmi nyom nem látható, de a termék a gondos csomagolás ellenére mégis sérült, ezt kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak.
A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, amelyet köteles a Szolgáltató felé írásban, e-mailben közölni. A Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.  Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor azt a Szolgáltató nem köteles visszavenni és annak ellenértékét visszautalni.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.


Szavatosság, jótállás

Későbbi minőségi kifogás esetére a számlát és a vetőmag csomagolását, kérjük őrizze meg, mert a rajta lévő számok alapján a gyártó / importőr cégek be tudják azonosítani a vetőmag minőségét! Kifogásaival forduljon webáruházunk ügyfélszolgálatához!. Az esetleges minőségi reklamácókat haladéktalanul továbbítjuk a forgalmazó cégek szakemberei felé. A minőségi reklamáció jogosságának megítélése a gyártók / importőrök feladata. Webáruházunk csak közvetítő szerepet tud vállalni az ilyen esetekben.


Adatkezelési információk
A vásárlás során a Vásárló által megadott nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, szállítási címet a Szolgáltató harmadik félnek nem adja át és bizalmasan kezeli. Az adatok kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásával történik.
 

A profivetomag.hu webáruház az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget téve frissítette az adatkezelési szabályzatát, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el.
Adatkezelési tájékoztató


Ügyfélszolgálatunk
Az alábbi elérhetőségeinken léphet velünk kapcsolatba, munkanapokon:

  • Telefon: (+36-30) 983-5265
  • E-mail: vetomag@profivetomag.hu
  • Web: https://profivetomag.hu


Tárhelyszolgáltató adatai

Neve: Coimbra ITS Kft.

Székhelye, levelezési címe:
1037 Budapest, Hunor u. 62 A 1h./fsz.2.

E-mail: iroda@coimbra-grp.com

Telefon: +36-1-406-77-58

 

Betöltés...