Tartalom betöltése...
Kosár üres
Kosár
Gyártók
Bab

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)

A szolgáltató adatai:

Neve: Szilvási Kft.
Székhelye: 4465 Nyíregyháza, Búza Tér 15.
E-mail: vetomag@profivetomag.hu
Adószám: 14877511-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-07463
Felír azonosító: AA0151355Általános Szerződési Feltételek célja

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság kérdéseiről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.


Vásárló – Szolgáltató – Szolgáltatás

Szolgáltató: a www.profivetomag.hu tulajdonosa, üzemeltetője.

Vásárló:
a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.profivetomag.hu)   valamilyen terméket vásárol, és az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Szolgáltatás: A www.profivetomag.hu webáruház termékkínálata,   zöldségvetőmagokSzerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás. A szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja és utólag nem hozzáférhető.
A szerződés ráutaló magatartással jön létre, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
A Vásárló részéről leadott megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.


Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2015.02.01. napjától határozatlan ideig hatályos. Szerződés nyelve: magyar


Rendelési információk:

A webáruházban történő vásárlásnak három módja van, telefonon, e-mailben vagy a honlapon keresztül regisztrációval és regisztráció nélkül. A megrendelésről a szolgáltató 48 órán belül e-mailt küld a vásárlónak. A webáruház termékei csak házhozszállítással rendelhetők meg.


Fizetési feltételek és díjak
A fizetés történhet, előreutalással és a házhozszállítás alkalmával (utánvét). Előre utalás esetén telefonos vagy írásos egyeztetés szükséges. Csak abban az esetben fogadunk el előreutalást, ha a profivetomag.hu visszaigazolta, hogy a megrendelni kívánt termék rendelhető és a szállítási költség díját az alábbi táblázat alapján hozzáadtuk a megrendeléshez. A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján a termék árát tartalmazza, de a szállítási költséget nem. (lásd: szállítási költségek menüpont, lejjebb!)
A webáruház megrendeléseit A Magyar Posta szállítja ki.  A csomagok kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között történik.
Az egyszerűbb, problémametnes szállítás érdekében a Vásárlónak ajánlott a telefonszámát megadni a rendelés során.

Szállítási költségek:

A vetőmagok súlya és értéke nagyon eltérő, ezért megrendeléskor a mindenkori postai csomagdíjakat számítjuk fel.
A szállítási költségeket, amely a feladástól számított egy napos kiszállítást garantál, az alábbi táblázat foglalja össze.

TÖMEG (kg)

Postai díj áfával, súly szerint
1 kg-ig1 165 Ft
2 kg-ig1 260 Ft
3 kg-ig1 350 Ft
4 kg-ig1 445 Ft
5 kg-ig1 520 Ft
10 kg-ig1 800 Ft
15 kg-ig2 065 Ft
20 kg-ig2 340 Ft
25 kg-ig2 620 Ft
30 kg-ig2 830 Ft
35 kg-ig4 130 Ft
40 kg-ig4 645 Ft

ÉrtékhatárPostai utánvétdíj áfával
5 - 20.000 Ft225 Ft
20.005 - 50.000 Ft265 Ft
50.005 - 100.000 Ft385 Ft
100.005 - 200.000 Ft430 Ft
200.005 - 500.000 Ft1 060 Ft
500.005 - 1.000.000 Ft1 100 Ft
A súly szerinti díj és az utánvétdíj összeadandó. Átutalás esetén az utánvétdíj nem kerül felszámításra.


Amennyiben kérdése van a szállítási díjjal kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére a +36-30/370-51-50-es telefonszámon. 

A szállítási költség a Vásárlót terheli.


Jogok és kötelezettségek

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal.
Az ellenérték tartalmazza az Áfát.
A termékképek illusztrációk!


A megrendelés módosítása a vásárló által

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Amennyiben a rendelés leadása után hibát vett észre (pl.: rossz mennyiséget vagy más terméket rendelt), esetleg mégsem szeretné megrendelni a termékeket, a rendelés teljesítésének megkezdéséig (amelyről a visszaigazolás értesít), lehetősége van módosítani, illetve törölni a rendelését az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (elektronikus levélben, telefon vagy e-mailben).

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Módosítás vagy törlés esetén a szolgáltatás vételárának különbözete (többlete) előre történő kiegyenlítés esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.


A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló kötelessége a rendeléshez szükséges adatok pontos megadása. A vásárlói adatok megadása során szolgáltatott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezen adatokból eredő esetleges téves teljesítés esetén.
A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. (banki előreutalás, utánvétel)
A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.
A csomagot kézbesítő viszi a megadott címre. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag esetén utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Amennyiben a csomagon külsérelmi nyom nem látható, de a termék a gondos csomagolás ellenére mégis sérült, ezt kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak.
A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, amelyet köteles a Szolgáltató felé írásban, e-mailben közölni. A Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.  Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor azt a Szolgáltató nem köteles visszavenni és annak ellenértékét visszautalni.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.


Szavatosság, jótállás

Későbbi minőségi kifogás esetére a számlát és a vetőmag csomagolását, kérjük őrizze meg, mert a rajta lévő számok alapján a gyártó / importőr cégek be tudják azonosítani a vetőmag minőségét! Kifogásaival forduljon webáruházunk ügyfélszolgálatához!. Az esetleges minőségi reklamácókat haladéktalanul továbbítjuk a forgalmazó cégek szakemberei felé. A minőségi reklamáció jogosságának megítélése a gyártók / importőrök feladata. Webáruházunk csak közvetítő szerepet tud vállalni az ilyen esetekben.


Adatkezelési információk
A vásárlás során a Vásárló által megadott nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, szállítási címet a Szolgáltató harmadik félnek nem adja át és bizalmasan kezeli. Az adatok kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásával történik.

A profivetomag.hu webáruház az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget téve frissítette az adatkezelési szabályzatát, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el.
Adatkezelési tájékoztató

Ügyfélszolgálatunk
Az alábbi elérhetőségeinken léphet velünk kapcsolatba, munkanapokon 8.00 és 16.00 között:
  • Telefon:
    • +36(30) 983-5265
    • +36(30) 370-5150

  • E-mail: vetomag@profivetomag.hu
  • Web: http://profivetomag.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Neve: Coimbra ITS Kft.

Székhelye, levelezési címe:
1037 Budapest, Hunor u. 62 A 1h./fsz.2.

E-mail: iroda@coimbra-grp.com

Telefon: +36-1-406-77-58